Želim, mogu ,hoću! – kampanja u pripremi

0.00kn Pledged
0 Backers
0 Days Left
Raised:
0.0%
Goal: 0.00kn
The campaign is successful.
76 Campaigns | 0 Loved campaigns

Story

Ovaj projekt kreiran je kao nastavak projekta “Samo je nebo nama granica” kojeg je pokrenula udruga za sindrom Down Rijeka 21. Jedna majka, koja za svoje trogodišnje dijete želi upravo ono što je naziv projekta poručio: da mu samo nebo bude granica, napisala je i uglazbila pjesmu, koja je postala himnom projekta.

Ono što ovim projektom želimo postići jest senzibilizacija društva za djecu, ali i mlade osobe sa sindromom Down, kojih je svakoga dana sve više, kako bi njihova kvaliteta života bila što je moguće veća. Želimo osvijestiti javnost o problemima i teškoćama koje sa sobom nosi sindrom Down, ali i o mogućnostima te djece, koja su često podcijenjena i bez prilike da pokažu što mogu i što znaju. Želimo da ih se više integrira u sustav obrazovanja i da im se omoguće zaposlenja, ali i razne druge aktivnosti. Jer oni to žele, mogu i hoće!